Podpořme projekt Fond ohrožených dětí vyžadující okamžitou pomoc! Sdílet s námi můžete na FB!

04.07.2013 14:36

Masáže a přírodní medicína v Brně pro Klokánek v Brně uskutečnila v červnu 2013 dobročinnou akci (sdílet můžet na FB https://www.facebook.com/MasazeAPrirodniMedicinaBrno).  Vytížení pracovníci Klokánku mohli nabrat síly a ulevit bolavým zádům prostřednictvím výběru 25 hodin regeneračních a zdravotních masáží. Rádi jsme přispěli dobré věci a chtěly jsme takto oslovit a inspirovat další, kdo by jakoukoliv finanční částkou či podobným činem rád přispěl, pocítil také krásný pocit z příspěvku pro činnost jež má smysl. Možnosti příspěvku zde https://www.klokanekbrno.cz/chcete-pomoci.html

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, vyžadující okamžitou pomoc. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení. Klokánky jsou provozovány jednak jako klasická rodinná péče v bytech „klokaních“ tet a strýců. Vychází se z principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kategorie maximálně o tři až čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi intenzivní a individuální péči.

Na závěr malý úryvek z práce Klokánku:

Desetileté sestřičky Sabinka a Verunka byly umístěny do Klokánku, předběžným opatřením Okresního soudu z důvodu zhoršení zdravotního stavu matky, které vedly k její okamžité hospitalizaci s dlouhodobou prognózou. Zdravotní péče matky trvaly již delší dobou a byly příčinnou i zhoršené péči o děti. Dívky byly přijaty těžce podvyživené. Z počátku byly nedůvěřivé, negativistické, s nikým se nebavily. V průběhu půl roku se ale změnily k nepoznání. Staly se z nich velmi milé, veselé a stále dobře naladěné dívenky – úplně rozkvetly, což s údivem při návštěvě kvitovala i sociální pracovnice. Sabinka i Verča krásně malují a nádherně zpívají v kostele. Holčičky byly umístěny do tzv. rodinného Klokánku, kde se o děti starají manželé ve svém vlastním domě se zahradou a charakter této péče se nijak neliší od péče pěstounské. Již o prvních společných Vánocích začaly dívky oba manžele spontánně oslovovat jako rodiče a vyjádřily přání, že u nich chtějí zůstat natrvalo, že nikam nechtějí, a to ani domů. „Klokání“ teta a strýc se rozhodli vzít si obě sestřičky do pěstounské péče. Jejich návrhu soud vyhověl. Noví rodiče mluví o obou dvojčatech jen v superlativech. Přejeme hodně štěstí a lásky!  

Co dodat, pracovníci Klokánku dělají náročnou práci s láskou a snaží se o maximální péči, o čem nás přesvědčili osobně. Srdečné pracovnice a krásné pozitivně laděné prostory Klokánku, který ani zdaleka nepřipomínal „tradiční ústav“. Děti tak mají možnost dostat se do dobrých rukou a nasměřovat jejich životy dobrým směrem.